Sản phẩm

Mặt dây chuyền bạc

Nhẫn bạc

Trang sức đá và macrame

Bông tai bạc

Vòng tay bạc

Thiết kế đặc biệt với đá

Mặt dây chuyền bạc

Nhẫn bạc

Bông tai bạc

Vòng tay bạc

Trang sức đá và macrame

Thiết kế đặc biệt với đá

Các sản phẩm trên website luôn có sẵn tại shop và y như hình chụp

Một số sản phẩm tiêu biểu