Sản phẩm

Có rất nhiều cách để chọn loại đá chữa lành phù hợp cho mình, bạn có thể dựa vào ngày sinh của mình bởi vì thời khắc chào đời của mỗi người chúng ta luôn có nhiều ý nghĩa đặc biệt. Từ ngày sinh của mình, bạn có thể chọn đá theo cung Hoàng đạo của mình, theo ngày sinh trong tuần của bạn (Thứ Hai, Thứ Ba….) hoặc theo Số học (Numerology). Đặc biệt bạn có thể chọn loại đá theo nhu cầu chữa lành bạn đang cần và ở phần này Tâm đã chuẩn bị sẵn cho bạn một số nhu cầu chữa lành phổ biến mà ai trong chúng ta cũng cần ở một thời điểm nào đó.

Hy vọng các bạn chọn được sản phẩm đá chữa lành phù hợp với mình và hoà nhịp cùng đá chữa lành bằng cách chọn theo các danh mục dưới đây nhé!

Tìm sản phẩm theo nhu cầu chữa lành

Tìm sản phẩm theo ngày sinh trong tuần

Tìm sản phẩm theo Số học - Numerology

Tìm sản phẩm theo cung Hoàng đạo